Zumba Salsa Társastánc Tánc fellépések Esküvői tánctanítás Szalagavató tánctanítás Sensual Corner Rocky Vonalas salsa USA táncai Gyermektánv Bachata
Zumba oktatás
Társastánc oktatás
Salsa oktatás
Esküvői táncoktatás
West Coast Swing oktatás
Rocky táncoktatás
Bachata tánoktatás
Szalagavató tánoktatás

Etikai kódex

Goldance TSE etikai kódexe
Név: Goldance TSE
Cím: Budapest, Arató utca 25.
Adószám: 18255786-2-43
Lajstromszám: 61243/04
Továbbiakban: Tánciskola / tánciskola / Goldance

Előszó

E kódex létrejöttének indoka a helyes viselkedésformák írásba foglalása, egyfajta "közös nevező" kidolgozása, továbbá egyes helyzetekben felmerülő felelősségvállalás tisztázása. A kódexxel való egyetértést minden bérlettel rendelkező - a bérletén - saját kezű aláírásával hitelesít.

Szeretnénk, ha e kódex segítséget nyújtana minden Goldancesnek a kölcsönösen békés és önfelett pillanatok megőrzéséhez.

Alapelvek, Szabályok
1. A Goldance TSE és Tánciskolában szeretnénk, ha mindeki nyugodt környezetben, zavartalanul tuduná élvezni a tánc örömét.

-  Mindenkitől elvárjuk, hogy embertársaival türelmes, előzékeny legyen. Amennyiben bárkivel bármilyen jellegű problémája van, kérjük iskolánk falain kívül rendezze. Amennyiben ez nem megvalósítható, ezt diszkréten tegye, ezzel másokat nem zavarva.

- E kérdésben a csoportot tartó tanár / tanárok és a csoportért felelős recepciós döntenek a helyszínen.

- Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele, panasza lenne, tanáraink / recepciósaink készséggel állnak rendelkezésére.


2. A Goldance Tánciskola párt, vallás és MLM rendszer független.

- Bármilyen nemű MLM rendszer terjesztése tánciskolánk falain belül, a tánciskola írásbeli engedélye nélkül tilos.
- Bármilyen vallás terjesztése tánciskolánk falain belül tilos.
- Bármilyen faji, vallási, és felekezeti, nézőpont hirdetése  tilos.
- Bármilyen pártba való toborzás tánciskolánk falain belül tilos.
- Mindenkit fokozottan megkérünk, hogy semmilyen formában ne politizáljon, még magánvéleményként sem.
- Bármilyen termék árusítása tilos.

3. Felelősségvállalás

- A Goldance Tánciskolában minden személy saját felelőségére vesz részt az összes - a tánciskola által szervezett - csoportban függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal jár a Goldance valamely csoportjában.
Ha bármilyen egészségügyi panasz van, kérjük, forduljon kezelőorvosához / gyógyszerészéhez!

-Minden az oktatáson résztvevő, az  aktuális oktatás helyszín házirendjét, tűz és balesetvédelmi előírásait magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Tánciskola bármilyen balesetből, vagy szerencsétlenségből bekövetkező káreseményért felelősséget nem vállal.

- Bármilyen károkozás és rongálás esetén, a károkozót (elkövetőt) terheli minden anyagi és egyéb felelősség.

- Kérjük az oktatásra csak feltétlenül szükséges dolgokat (eszközöket) hozzon magával, mert a Goldance TSE semmilyen értékért és ingóságért felelősséget nem tud vállalni.


4. Bérlet és alkalmi jelleggel való óralátogatás.

- A Goldance Tánciskolában a mindenkori bérlet tárgyhóra szól, tehát 1 -31 - éig érvényes és a következő hónapra át nem vihető, függetleneül attól, hogy a tárgyhó hányadikán lett vásárolva.

- A bérletet vásárlók jelen kódex elolvasását aláírásukkal hitelesítik. Kiskorúak esetén a szülőnek / gondviselőnek kell hitelesítenie.

- Tánciskola az órarend változtatás jogát fenntartja.  Az órarend változásból fakadó hátrányért a Tánciskola nem vonható felelőségre.  A változásról a tánciskolásokat ,adott körülmények  függvényében - természetesen - időben tákékoztatást nyújt.

- Az alkalmi díjjal a Goldanceben résztvevők ugyan aláírásukkal nem hitelesítik a fent említetteket, de őrájuk is ugyanez a szabály érvényes.

- Az órákon a személyi higiéniás és mentálhigéniás standardeket kérjük betartani.

5. Jogi nyilatkozat
- A Tánciskolában tanult koreográfiák - mint szellemi szabad termék -  a Goldance T.S.E. tulajdonát képezik , és ezen termékekkel való visszaélés peres eljárást von maga után.

- A Tánciskola jó hírnevét bármilyen módon sértő viselkedés, nyilatkozat a Tánciskola bármely helyszínén, interneten (Facebook, egyéb közösségi oldalak) kizárást von magaután.

- A tánciskola minden jogot fentart magának ami bármilyen jellegű hang és képi anyag felvételének  kizárólagosságára vonatkozik.

- A tánciskola bármely rendezvényén résztvevő személyek az alkalmi díj / bérlet / jegy vásárlásakor autómatikusan beleegyezésüket adják, hogy a tánciskola által megjelentetett képi / hanganyagokon megjelenjenek, legyen az internet, televízió, rádió, egyéb. Amennyiben bármely résztvevőnek a fentiek ellen kifogása van - természetesen - megteheti, hogy az adot táncórán / rendezvényen nem vesz részt, de ez esetben a tánciskolával szemben semmilyen pénzügyi követeléssel nem élhet.

- A www.goldance.hu oldal bámely taralmának relevanciája a tánciskola bármely helyszínén, a tánciskola dolgozói által szóban kiegészítésre kerülhet.

Utószó
Minden, az itt leírtakon kívüli kérdéskörben a mindenkori magyar PTK. és BTK. alapelvei a mérvadók.
Minden itt leírt kérdés már leírt vagy nem leírt formában létezik, mi csupán nyomatékosítani / arculatra szabni kívánjuk.
Amennyiben a fenti szabályok megszegése kerülnek, úgy - sajnos - az illetővel kapcsulatunkat meg kell szakítanunk. Ez esetben az álatala befizetett összeg semmilyen formában nem kerül visszatérítésre.
 
Táncpartner kereső
Piactér
BEJELENTKEZÉS
VERSENYZŐINKNEK
Hírlevél, Iratkozz fel!
Share
TÁNCOKTATÁS
Goldance TSE Tánciskola
Budapest , Pest , 1067 Magyarország
Csengery utca 68.
+36 30 442 7902
társastánc oktatás

© Copyright 2017 | Goldance Tánciskola
www.netcube.hu - weboldalkészítés, webdesign, online marketing. Irányt mutatunk, megoldást kínálunk!