Goldance TSE etikai kódexe

Név: Goldance TSE
Cím: Budapest, Arató utca 25.
Adószám: 18255786-2-43
Lajstromszám: 61243/04
Továbbiakban: Tánciskola / tánciskola / Goldance 

Táncos / Tánciskolás / Vendég: Bármely természetes személy, aki  a Tánciskola óráján / rendezvényén részt vesz / alkalmi vagy bérletes rendszerben tagja az egyesületnek, mint versenyző, vagy bármilyen jellegű oktatáson részt vesz.

Előszó
E kódex létrejöttének indoka a helyes viselkedésformák írásba foglalása, egyfajta "közös nevező" kidolgozása, továbbá egyes helyzetekben felmerülő felelősségvállalás tisztázása. A kódexszel való egyetértést minden bérlettel rendelkező - a bérletén - saját kezű aláírásával hitelesít.

Szeretnénk, ha e kódex segítséget nyújtana minden Goldancesnek a kölcsönösen békés és önfeledt pillanatok megőrzéséhez.

Alapelvek, Szabályok
1. A Goldance TSE és Tánciskolában szeretnénk, ha mindenki nyugodt környezetben, zavartalanul tudná élvezni a tánc örömét. 

-  Mindenkitől elvárjuk, hogy embertársaival türelmes, előzékeny legyen. Amennyiben bárkivel bármilyen jellegű problémája van, kérjük, iskolánk falain kívül rendezze. Amennyiben ez nem megvalósítható, ezt diszkréten tegye, ezzel másokat nem zavarva. 

- E kérdésben a csoportot tartó tanár / tanárok és a csoportért felelős recepciós döntenek a helyszínen.

- Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele, panasza lenne, tanáraink / recepciósaink készséggel állnak rendelkezésére.


2. A Goldance Tánciskola párt, vallás és MLM rendszer független.

- Bármilyen nemű MLM rendszer terjesztése tánciskolánk falain belül, a tánciskola írásbeli engedélye nélkül tilos.
- Bármilyen vallás terjesztése tánciskolánk falain belül tilos.
- Bármilyen faji, vallási, és felekezeti, nézőpont hirdetése  tilos. 
- Bármilyen pártba való toborzás tánciskolánk falain belül tilos.
- Mindenkit fokozottan megkérünk, hogy semmilyen formában ne politizáljon, még magánvéleményként sem.
- Bármilyen termék árusítása tilos.

3. Felelősségvállalás

- A Goldance Tánciskolában minden személy saját felelőségére vesz részt az összes - a tánciskola által szervezett - csoportban függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal jár a Goldance valamely csoportjában. Ha bármilyen egészségügyi panasz van, kérjük, forduljon kezelőorvosához / gyógyszerészéhez!

-Minden az oktatáson résztvevő, az  aktuális oktatás helyszín házirendjét, tűz és balesetvédelmi előírásait magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Tánciskola bármilyen balesetből, vagy szerencsétlenségből bekövetkező káreseményért felelősséget nem vállal.

- Bármilyen károkozás és rongálás esetén, a károkozót (elkövetőt) terheli minden anyagi és egyéb felelősség.

- Kérjük az oktatásra csak feltétlenül szükséges dolgokat (eszközöket) hozzon magával, mert a Goldance TSE semmilyen értékért és ingóságért felelősséget nem tud vállalni. 

- Tánciskola semmilyen jellegű vis maior helyzetért nem vállal anyagi, jogi, vagy egyéb jellegű felelősséget. A teljesség igénye nélkül: természeti katasztrófa, egészségügyi vészhelyzet, polgárháború, az épületben keletkezett kár, árvíz / vízhiány, áramszünet,  bármilyen időjárási tényező. Említett, és egyéb vis maior helyzetek esetén semmilyen módon nincs lehetőség bérletek / jegyek / egyéb befizetések visszatérítésre.


4. Bérlet és alkalmi jelleggel való óralátogatás

- A Goldance Tánciskolában a mindenkori bérlet 1 hónapig érvényes, azaz a váltás napjától a következő hónap azonos napja mínusz 1 nap az érvényességi idő. Példa: Ha bérleted érvényessége március 4 - én kezdődik, április 3 - ig lesz érvényes. Ez a 28, 29, 30 és 31 napos hónapokra egyaránt érvényes. A bérlet érvényességi idejébe az ünnepnapok és a hosszú hétvégék is beleszámítanak, tehát ezek esetében az érvényességi idő nem hosszabbodik meg (kivétel december végén a két ünnep közötti időszak, amiről külön tájékoztatást teszünk elérhetővé december elejétől). 

- A bérletet vásárlók jelen kódex elolvasását aláírásukkal hitelesítik. Kiskorúak esetén a szülőnek / gondviselőnek kell hitelesítenie.

- Tánciskola az órarend változtatás jogát fenntartja.  Az órarend változásból fakadó hátrányért a Tánciskola nem vonható felelőségre.  A változásról a tánciskolásokat ,adott körülmények  függvényében - természetesen - időben tákékoztatást nyújt.

- Az alkalmi díjjal a Goldanceben résztvevők ugyan aláírásukkal nem hitelesítik a fent említetteket, de őrájuk is ugyanez a szabály érvényes.

- A bérletre vagy alkalmi díjra befizetett összeg semmilyen formában vissza nem téritendő

- Az órákon a személyi higiéniás és mentálhigéniás standardeket kérjük betartani.

 

5. Események látogatása

- Tánciskola eseményeire (pl: intenzív tanfolyam, tábor, továbbképzés, partyk, egyebek) is érvényesek az 1. 2. 3. 4. és .6. pontban megírt szabályok. 6. Jogi nyilatkozat
- A Tánciskolában tanult koreográfiák - mint szellemi szabad termék -  a Goldance T.S.E. tulajdonát képezik , és ezen termékekkel való visszaélés peres eljárást von maga után.

- A Tánciskola jó hírnevét bármilyen módon sértő viselkedés, nyilatkozat a Tánciskola bármely helyszínén, interneten (Facebook, egyéb közösségi oldalak) kizárást von maga után.

- A tánciskola minden jogot fenntart magának, ami bármilyen jellegű hang és képi anyag felvételének  kizárólagosságára vonatkozik.


- A tánciskola bármely rendezvényén vagy táncóráján résztvevő személyek az alkalmi díj / bérlet / jegy vásárlásakor automatikusan beleegyezésüket adják, hogy a Tánciskola által, a rendezvényen vagy táncórán  készített képi / hanganyagok megjelenhessenek az interneten, televízión, rádión, facebookon, youtube - on, vagy bármely egyéb csatornán. Amennyiben bármely résztvevőnek a fentiek ellen kifogása van, megteheti, hogy az adott táncórán / rendezvényen nem vesz részt, vagy a felvétel elött jelzi, hogy nem kíván szerepelni az anygon, de ez esetben a tánciskolával szemben semmilyen pénzügyi / jogi / egyéb követeléssel nem élhet.

-Tánciskola fenntartja a jogot, hogy bármely hang és képanyagot felhasználjon, mely a birtokába jutott Táncostól vagy bárkiről aki az eseményen, vagy a hang és képanyag felvételekor  részt vett a forgatáson / fényképezésen / élő videón / egyebeken. Tánciskola azután is fenntartja a jogot erre, miután Táncos, vagy bármely más személy a fénykép / mozgóképeken már semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Tánciskolával. 

- A www.goldance.hu oldal bámely taralmának relevanciája a tánciskola bármely helyszínén, a tánciskola dolgozói által szóban kiegészítésre kerülhet.

Utószó
Minden, az itt leírtakon kívüli kérdéskörben a mindenkori magyar PTK. és BTK. alapelvei a mérvadók. 
Minden itt leírt kérdés már leírt vagy nem leírt formában létezik, mi csupán nyomatékosítani / arculatra szabni kívánjuk.
Amennyiben a fenti szabályok megszegése kerülnek, úgy - sajnos - az illetővel kapcsolatunkat meg kell szakítanunk. Ez esetben az általa befizetett összeg semmilyen formában nem kerül visszatérítésre.

Az adatkezelésre vonatkozó szabályzatunk itt olvasható